Naše společnost se zabývá inženýrskou činnosti Jednání od vyhledání pozemku, projekční firmy, realizaci až po kolaudaci a předání investorovi celé dílo. Dále spolupracuje při provádění stavebního dozoru na stavbách. Mezi naše zákazníky patří soukromé osoby - výstavba rodinných domů, bytových domů. obce ,města - bytové domy, inženýrské stavby, podnikatelé - průmyslové objekty

kontrola kvality provádění práce

kontrola finannčního čerpání díla 

spolupráce s koordinatorem BOZP

vytvářeni a spolupráce při tvorbě hormonogramu - finančního a časového 

podklady pro banky